Helles-ristninger

Kridt, ink, kul på klipper, mure, plankeværk, leg i sand, tang, Ipad og tryk